Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 ja 24 §

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri ja työntekijärekisteri

Rekisterinpitäjä:

Nimi: J&M Orjasniemi avoin yhtiö

Y-tunnus: 2340589-5

Kuontivaarantie 33, 93830 Rukatunturi

puh: 0400 685 357

s-posti info(at)nostojalavetti.fi

Rekisterinpitäjän edustaja:

Jussi Orjasniemi; Kuontivaarantie 33; 93830 Rukatunturi

Puhelinnumero ja sähköposti:0400 685 357 jussi.orjasniemi@pp.inet.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

J&M Orjasniemi avoinyhtiö pitää oikeuden tallentaa asiakkaan tiedot asiakasrekisteriin asiakassuhteen ja työsuhteen hoitamiseen.

Käsittelyn oikeusperuste:

Käsittely perustuu asiakkuuksiin ja työsuhteisiin

Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmät: asiakkaat tai työntekijät

Tietosisältö: Henkilötiedoista tallennetaan rekisteriin seuraavat tiedot, nimi, osoite, yhteystiedot (puhelin ym)

Henkilötietoryhmät: asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä työsuhteeseen perustuvat tiedot.

Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan: Henkilötietoja käyttää yrityksen hallinnon henkilökunta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot, sopimuksen tekemisen yhteydessä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen eri tietoryhmien suunnitellut säilytysajat

Työntekijätiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen työsopimuslaissa määriteltyjen työnantaja velvoitteiden täyttämiseksi, vähintään kaksi vuotta ja enintään 10 vuotta kunkin työntekijän työsuhteen päättymisestä. Työntekijätiedot palkasta viranomaisille ilmoittavien tietojen osalta säilytetään 10 vuotta yrityksen tilikauden päättymisestä.

Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)

Atk-pohjaiseen järjestelmään ja siihen on pääsy vain palvelun teknisen tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä. Järjestelmä, jossa rekisteritietoja säilytetään, on suojattu salasanoilla (useammilla) ja palomuurilla. Ainoastaan nimetyllä henkilöllä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia henkilötietoja ja virheellisten tietojen oikaisemista. Kirjallisesti sähköpostilla, kirjeellä tai käymällä toimipisteellä, henkilöllisyys on todistettava.

Tietoja päivitetään tarvittaessa

Kuusamo 23.5.2018